สำหรับผู้ประกันตนที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด @gamestarสามารถขอรับเงินเยียวยาจากประกันสังคมได้ถึง 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือกับผู้ประกันตนที่ประสบกับภัยโควิด  คนทำงานส่วนใหญ่ล้วนต้องจ่ายเงินสมทบให้กับสำนักงานประกันสังคมทุกเดือน ซึ่งแตกต่างกันไปตามอัตราเงินเดือนของแต่ละคน แต่สิทธิประโยชน์นั้นแตกต่างกันไปตามหลักประกัน ทั้งในเรื่องสุขภาพ เงินสมทบ เงินประกัน และความคุ้มครองที่จะได้รับ ทางประกันสังคมจึงเยียวยาให้กับผู้ประกันตนทุกท่าน

วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 

สำนักงานประกันสังคมได้มีการเปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th  เครติดฟรี สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ รวมถึงผู้ที่อยู่นอกระบบประกันสังคมที่อยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัด ที่รัฐบาลประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงและคุมเข้มการระบาดของไวรัสโควิด-19 สามารถลงทะเบียนสมัครประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อขอรับเงินเยียวยาประกันสังคมจำนวน 5,000 บาท

ช่องทางการชำระเงิน ผู้ประกันตนมาตรา 40

การชำระเงินสมทบมาตรา 40 อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกๆ เดือน จะทำให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม อย่างครบถ้วนทุกกรณีอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง และช่องทางการชำระเงินผู้ประกันตนมาตรา 40 มีดังนี้ pgslot

 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นอีเลฟเว่น
 • เคาน์เตอร์ เทสโก้โลตัส
 • เคาน์เตอร์ บิ๊กซี
 • ธ.ก.ส.
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • Application Shopee Pay
 • ตู้บุญเติม
วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนผ่าน www.sso.go.th
 • เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th
 • เลือกลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40
 • กรอกข้อมูลผู้สมัคร ประกันสังคมมาตรา 40
 • เลขประจำตัวประชาชน
 • เลขหลังบัตรประชาชน
 • คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล
 • วันเดือนปีเกิด
 • อีเมล (ถ้ามี)
 • กดตรวจสอบ
 • กรอกที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 • กรอกกลุ่มอาชีพ รายได้ต่อเดือน, สภาพร่างกาย (กรณีเป็นผู้พิการ)
 • เลือกจ่ายเงินสมทบ (มีให้ 3 ทางเลือก) เลือกสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน
 • ตอบคำถามว่าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไม่?
 • กด ยอมรับเงื่อนไข/ข้อตกลงแล้วกด ยืนยัน
 • หากผ่านทุกขั้นตอนแล้ว ระบบจะยืนยันผ่าน SMS ถือว่าขึ้นทะเบียนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40 มีดังนี้
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (มาตรา 33)
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39)
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย00)
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้
ช่องทางการสมัครประกันสังคมมาตรา 40
 • เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
 • ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา
 • เว็บไซต์ www.sso.go.th
 • Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 • เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ
 • สายด่วนประกันสังคม 1506

29 จังหวัดสีแดงเข้ม รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

พื้นที่มาตรการของรัฐให้ควบคุมสูงสุด ที่ได้รับเงินเยียวยาจากทางภาครัฐมีทั้งหมด  29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร,ชลบุรี,  พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา , นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สงขลากาญจนบุรี, สมุทรสงคราม, สุพรรณบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ราชบุรี, อ่างทอง, นครนายก ปราจีนบุรี, ลพบุรี, ระยอง, สิงห์บุรี, สระบุรี, นครราชสีมา, เพชรบูรณ์ และตาก

ขยายเวลาจ่ายเงินสมทบผู้สมัคร ม.40 เพื่อรับเงินเยียวยา

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ระบุว่า “ ทางเข้าเล่นเกม” ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ พระนครศรีอยุธยา ที่สมัครมาตรา 40 แล้ว ชำระเงินงวดแรกไม่ทันในเดือน ก.ค.64 ให้รีบจ่ายภายในวันที่ 10 ส.ค.นี้ เพื่อรับสถานะความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมาย พร้อมรับสิทธิเยียวยา 5,000 บาท

ระยะเวลาการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตน

สำนักงานประกันสังคมได้เริ่มโอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 ทั้งพนักงานเอกชนทั่วไป ลูกจ้างที่ยังทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง จะได้รับการเยียวยาอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเข้าสู่บัญชีของผู้ประกันตน ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. ถึงวันที่ 6 ส.ค. 2564

รอบแรก

วันที่ 4 ส.ค.64 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน 1,000,000 คน จำนวน 2,500,000,000 บาท

รอบสอง

 วันที่ 5 ส.ค.64 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน 1,000,000 คน จำนวน 2,500,000,000 บาท

รอบสาม

วันที่ 6 ส.ค.64 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน 434,182 คน จำนวน 1,085,455,000 บาท

รวม 3 วันแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น ครอบคลุมผู้ประกันตน 2,434,182 คน เบิกจ่ายเป็นเงินรวมแล้ว 6,085,455,000 บาท

สมัครประกันสังคมมาตรา 40 จะเสียสิทธิบัตรทองไหม

จากกระแสข่าวในสื่อโซเชียลว่า ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิบัตรทอง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หรือสวัสดิการแห่งรัฐต่าง ๆ ได้ กระทรวงแรงงาน ได้แจ้งว่า ฐบาลมีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ “ล็อกดาวน์

” ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ครอบคลุม 9 ประเภทกิจการ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่จะได้รับเงินเยียวยาเป็นเวลา 1 เดือน จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 และไม่สามารถใช้สิทธิบัตรทอง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หรือสวัสดิการแห่งรัฐต่าง ๆ ได้นั้น ในเรื่องนี้ว่า ไม่เป็นความจริง

ทางเลือกสำหรับผู้ประกันตน ม.40

สำนักงานประกันสังคมอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการอาชีพอิสระได้สมัครมาตรา 40 เพื่อเข้าสู่ระบบประกันสังคม เพื่อมีเงินออมในระยะยาว สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและอุดหนุนเยียวยาจากมาตรการต่าง ๆ มีทั้งหมด 3 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 70 บาทต่อเดือน ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และค่าทำศพ

ทางเลือกที่ 2

ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท ต่อเดือน ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 4 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ และเพิ่มบำเหน็จชราภาพอีกหนึ่งกรณี

ทางเลือกที่ 3

 ผู้ประกันตนจ่าย 300 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ บำเหน็จชราภาพ และสงเคราะห์บุตร

 กลุ่มแรงงาน “นายจ้าง-ลูกจ้าง” ทั้งในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคม

กลุ่มแรงงาน “นายจ้าง-ลูกจ้าง” ทั้งในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคม โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นเวลา 1 เดือน ครบคลุม 9 กิจการ ได้แก่  โปรโมชั่น

 • ก่อสร้าง
 • ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
 • ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ
 • กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
 • ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์
 • ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 • กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
 • กิจกรรมทางวิชาการ
 • ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

รวมถึงกิจการ 5 กลุ่มของแอปพลิเคชั่นถุงเงิน จากโครงการคนละครึ่ง เราชนะ (เฉพาะร้านอาหาร-เครื่องดื่ม) ได้แก่

 • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • ร้าน OTOP
 • ร้านค้าทั่วไป
 • ร้านค้าบริการ
 • กิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่)

สำหรับรูปแบบการช่วยเหลือกลุ่มแรงงานมีดังนี้

 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเงินชดเชยของค่าจ้าง 50% (หรือไม่เกิน 7,500 บาท) และได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 2,500 บาท รวมไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน
 • ผู้ประกอบการ จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อหัวของลูกจ้างที่อยู่ในบริษัท สูงสุดไม่เกิน 200 คน
 • ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ตกหล่นรอบแรก เตรียมรับเงินเยียวยา

ผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกจำนวน 170,613 คน ที่ตกหล่นในการรับเงินเยียวในรอบแรก ขอให้ผู้ประกันตนทุกท่านเตรียมตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้ดี หากเช็กแล้วว่าเงินยังไม่เข้าบัญชี ให้รีบไปติดต่อธนาคารด่วน ท่านที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ก่อนวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เพื่อรอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งสำนักงานประกันสังคม จะโอนให้อีกรอบในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม  superslot

ประกันสังคมมีกี่มาตรา 

การประกันตนในมีหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป มีทั้งหมด 3 ประเภทได้แก่ ม.33, ม.39,ม.40 ซึ่งจะมีการประกันตนที่แตกต่างกันออกไป

มาตรา 33 (บังคับ)

ได้แก่ : ลูกจ้าง ผู้ซึ่งทํางานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง

คุณสมบัติการขึ้นทะเบียน

 1. นายจ้างที่มีลูกจ้างในกิจการตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
 2. ต้องเป็นลูกจ้างที่ไม่ได้รับการยกเว้นตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 4
 3. ลูกจ้างต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

เงินสมทบ : ลูกจ้าง 5% ของฐานค่าจ้าง ขั้นต่ำ 1,650 บาท และขั้นสูง 15,000 บาท

สิทธิประโยชน์ : ผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี

1.กรณีเจ็บป่วย

2.กรณีคลอดบุตร

3.กรณีทุพพลภาพ

4.กรณีตาย

5.กรณีสงเคราะห์บุตร

 1. กรณีชราภาพ
 2. กรณีว่างงาน
มาตรา 39 (สมัครใจ)

ได้แก่ : ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ

คุณสมบัติการขึ้นทะเบียน

 1. เคยเป็นผู้ตามมาตรา 33 นำส่งเงินสมทบมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 12 เดือนและออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน

 1. ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบ : จ่ายเดือนละ 432 บาท เงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ คือ เดือนละ 4,800 บาทเท่ากันทุกคน โดยคิดจากอัตราเงินสมทบ 9% (4,800 x 9% = 432 บาทต่อเดือน)

สิทธิประโยชน์ : ผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี

1.กรณีเจ็บป่วย

2.กรณีคลอดบุตร

3.กรณีทุพพลภาพ

4.กรณีตาย

5.กรณีสงเคราะห์บุตร

 1. กรณีชราภาพ ต่อเนื่องจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
มาตรา 40 (สมัครใจ)

ได้แก่ : ผู้ประกันตนนอกระบบ

คุณสมบัติการขึ้นทะเบียน

 1. บุคคลทั่วไปที่มีอายุ 15-60 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 ไม่เป็นข้าราชการหรือบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม
 2. บุคคลพิการที่สามารถรับรู้สิทธิประกันสังคม

เงินสมทบ : สามารถเลือกได้ 2 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน (จ่ายเอง 70 บาท รัฐสนับสนุน 30 บาท)

ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน (จ่ายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 50 บาท)

สิทธิประโยชน์ : แบ่งเป็น 2 ประเภท 

ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน

สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณี คือ

 1. กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย
 2. กรณีทุพพลภาพ
 3. กรณีตาย

ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน

 1. กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย
 2. กรณีทุพพลภาพ
 3. กรณีตาย
 4. กรณีชราภาพ (บำเหน็จ)

สิทธิประโยชน์ที่ได้จากการเป็นผู้ประกันตน

ประกันสังคม คือ  SLOTXO การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตของผู้ที่มีรายได้ประจำ เพื่อให้ผู้ประกันตนมีหลักประกันความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย การคลองบุตร ชราภาพ หรือเสียชีวิต โดยได้รับการทดแทนอย่างต่อเนื่องและผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้

กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ : ต้องจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

สถานพยาบาลต่างๆจะให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาแก่ผู้ประกันตนตามมาตรฐานทางการแพทย์ รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถให้บริการได้ และต้องมีการส่งตัวไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่มีศักยภาพสูงกว่า การบริการจากสถานพยาบาลเครือข่าย คือ  ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายของโรงพยาบาลตามสิทธิฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรณีคลอดบุตร

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ : จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร

จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง สำหรับผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วันสำหรับการใช้สิทธิบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน

กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่จำกัดจำนวนบุตร/ครั้ง

กรณีทุพพลภาพ

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ : ผู้ประกันตนจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือน

ทุพพลภาพ คือ การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกายหรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจ จนทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงถึงขนาดไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด ซึ่งในกรณีที่รุนแรงผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนในอัตรา 50% ของค่าจ้างตลอดชีวิต แต่หากเป็นกรณีไม่รุนแรงจะได้รับเงินทดแทนตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด

กรณีเสียชีวิต

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ : เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนเดือนถึงแก่ความตาย

สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนที่จงใจทำให้ตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพและตาย หรือยินยอมให้ผู้อื่นก่อให้เกิดขึ้น ประโยชน์ทดแทนกรณีตาย ได้แก่  ค่าทำศพ 40,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพ ใครคือผู้จัดการศพ และ เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต

กรณีสงเคราะห์บุตร

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ : จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน

การได้สิทธิสงเคราะห์บุตรนี้ ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น โดยได้รับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์

กรณีชราภาพ

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ : ในกรณีที่ผู้ประกันตนมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ แล้วจะส่งประกันสังคมไม่ครบ 180 เดือน

ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำเหน็จ โดยได้เงินก่อนเพียงครั้งเดียว แต่ถ้าในกรณีที่ส่งไม่น้อยกว่า 180 เดือน ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญ ซึ่งเป็นเงินที่ได้ทุกๆเดือนตลอดชีวิต

กรณีว่างงาน

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ : ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ก่อนการว่างงาน

กรณีผู้ประกันตนว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย โดยมีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป และต้องลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต เมื่อถูกเลิกจ้าง ผู้ประกันตนจะได้รับเงินในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยปีละไม่เกิน 180 วัน (ประมาณปีละไม่เกิน 45,000 บาท) แต่หากเป็นการลาออกหรือสิ้นสุดงาน จะได้รับเงินทดแทนปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตรา 30% ของค่าจ้างเฉลี่ยแทนครัว

 สรุป สมัครม.40 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

ผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด 19 ในเขตจังหวัดที่มีการล็อคดาวน์ ในพื้นที่สีแดงเข้ม มีสิทธิเป็นผู้ประกันตนสามารถขอรับสิทธิในการรับเงินเยียวยา จากประกันสังคมได้ พร้อมรับเงินเยียวยาจากทางภาครัฐเข้าบัญชี โดยบัญชีต้องเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน สำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นผู้ประกันตนสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนเพื่อขอรับสิทธิในมาตรการเยียวยาได้ SLOTXO